President

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski

Vice President

mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska

Senior Architect

mgr inż. arch. Piotr Gastman

Project Manager / Architect

mgr inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

Architect

mgr inż. arch. Mateusz Szurgot

Architect

mgr inż. arch. Lidia Przybylińska

Architect

mgr inż. arch. Katarzyna Leczyk

Architect

mgr inż. arch. Katarzyna Janaszek

Architect

mgr inż. arch. Katarzyna Radziwonka

Architect

inż. arch. Agata Regulska

Architect

mgr inż. arch. Magdalena Dębowska

Interior Architect

mgr sztuki Magdalena Wojtycha