Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach

Kajetany on architektura.info

The website architektura.info published an article about The International Centre of Hearing and Speech in Kajetany.

All text is published on:  http://www.architektura.info/index.php/architektura/polska_i_swiat/miedzynarodowe_centrum_sluchu_i_mowy