Pediatric Hospital in Kielce
THE YEAR

Concept project 2013

DIMENSION

Total area- 8 000 m2

DESCRIPTION

Competition project

TEAM OF DESIGNERS

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
mgr inż. arch Katarzyna Radziszewska
mgr inż arch. Agata Sakson
mgr sztuki Magdalena Wojtycha
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki